CONFERÈNCIA: EL PROJECTE EDUCATIU COM A EIX VERTEBRADOR DE LA INCLUSIÓ