Pla de transicició d’educació infantil a educació primària